Zpět

Školní jídelna

V celé MŠ je organizace, funkčnost a postupy ve stravování a s ním spojenými činnostmi v souladu s platnými předpisy, které jsou zahrnuty ve Školním řádu zaštiťující celou organizaci a v dílčích Provozních řádech jednotlivých OP. Oba řády spolu komunikují a jsou ve vzájemném v souladu. Provoz jednotlivých OP je upraven podle místních specifik a je pružný ke změnám a potřebám v každodenním vzdělávání a požadavkům rodičů.

  • Dětem je poskytována vyvážená a plnohodnotná strava s vhodnou skladbou jídelníčku na základě spotřebního koše (na všech jednotlivých OP jsou kuchařkám k dispozici PC s programem VISA, kde je možné propočítávání nutričních hodnot)
  • Pitný režim v průběhu celého dne v dostatečném množství se zachováním sebeobslužnosti a je samozřejmostí
  • Je dodržována technologie přípravy jídla a pokrmů souladu tak, aby podporovala kvalitní stravování dětí (obsah luštěnin, tmavého a celozrnného pečiva, ryb čerstvou zeleninu a ovoce, omezení přísunu cukrů a tuků a cukrářských výrobků apod.), využívají se nové receptury k zpestření jídel
  • Je dodržován stanovený časový interval (max. 3 hodinový) mezi podáváním  jednotlivých  jídel
  • U dětí se pěstují správné stravovací návyky, stolování je bráno jako společenský akt – využívá se k tomuto společné stolování
  • Je nepřípustné, aby byly děti do jídla nuceny
  • V případě individuální potřeby dítěte zajišťujeme i dietní stravování či jiné specifické úpravy stravy (konzultace se zákonným zástupcem, případně s KHS, lékařem apod.)
  • Kuchařky úzce spolupracují s vedoucími OP, s referentem pro stravování, s odborníky zabývajícími se stravováním, KHS, dodržují systém HACCAP
  • Děti jsou přijímány zdravé do MŠ, bez zjevné známky onemocnění. Pedagogové nesmí podávat léky dětem (pouze ve výjimečných případech, a to na základě písemně zadaných podmínek mezi MŠ a zákonnými zástupci).

Návštěva vánočních trhů

Vánoční procházka  Dnes všechny třídy navštívily vánoční trhy v našem městě. Děti si prohlédly stánky, prodej vánočních stromků, ohrádku s ovečkami nebo vyřezávaný betlém. Na trhách jsme ochutnali …

Více informací

Čertí dovádění na 8. ZŠ

Čertí dovádění Dnes byly děti pozvané na 8. ZŠ, kde budoucí paní učitelky prvňáčků spolu s žáky pátých tříd připravily nejrůznějších pekelné aktivity jako skoky do pekla, prolézání čertovským tunelem…

Více informací

Když se čerti ženili u Berušek

Čertík Bertík Čertíku Bertíku, co to neseš v pytlíku? Čertíku Bertíku, co to v pytli máš? Je to myš, černá myš, snad se hochu nebojíš? Je to myš, černá myš, snad se hochu nebojíš?

Více informací

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka V úterý nás navštívily studentky SPgŠ, které si pro nás připravily zimní pohádku Dvanáct měsíčků. Po pohádce i nás v MŠ navštívil Mikuláš, čert a anděl. Děti zazpívaly písničky a o…

Více informací