Seznam přijatých dětí ke stažení zde více informací
Zavřít
Zpět

Školní jídelna

V celé MŠ je organizace, funkčnost a postupy ve stravování a s ním spojenými činnostmi v souladu s platnými předpisy, které jsou zahrnuty ve Školním řádu zaštiťující celou organizaci a v dílčích Provozních řádech jednotlivých OP. Oba řády spolu komunikují a jsou ve vzájemném v souladu. Provoz jednotlivých OP je upraven podle místních specifik a je pružný ke změnám a potřebám v každodenním vzdělávání a požadavkům rodičů.

  • Dětem je poskytována vyvážená a plnohodnotná strava s vhodnou skladbou jídelníčku na základě spotřebního koše (na všech jednotlivých OP jsou kuchařkám k dispozici PC s programem VISA, kde je možné propočítávání nutričních hodnot)
  • Pitný režim v průběhu celého dne v dostatečném množství se zachováním sebeobslužnosti a je samozřejmostí
  • Je dodržována technologie přípravy jídla a pokrmů souladu tak, aby podporovala kvalitní stravování dětí (obsah luštěnin, tmavého a celozrnného pečiva, ryb čerstvou zeleninu a ovoce, omezení přísunu cukrů a tuků a cukrářských výrobků apod.), využívají se nové receptury k zpestření jídel
  • Je dodržován stanovený časový interval (max. 3 hodinový) mezi podáváním  jednotlivých  jídel
  • U dětí se pěstují správné stravovací návyky, stolování je bráno jako společenský akt – využívá se k tomuto společné stolování
  • Je nepřípustné, aby byly děti do jídla nuceny
  • V případě individuální potřeby dítěte zajišťujeme i dietní stravování či jiné specifické úpravy stravy (konzultace se zákonným zástupcem, případně s KHS, lékařem apod.)
  • Kuchařky úzce spolupracují s vedoucími OP, s referentem pro stravování, s odborníky zabývajícími se stravováním, KHS, dodržují systém HACCAP
  • Děti jsou přijímány zdravé do MŠ, bez zjevné známky onemocnění. Pedagogové nesmí podávat léky dětem (pouze ve výjimečných případech, a to na základě písemně zadaných podmínek mezi MŠ a zákonnými zástupci).

Berušky dovádějí v přírodě

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Berušky na výletě za zvířátky

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Povolání

Děti ze třídy Sluniček si hrály na různé druhy povolání , povídali jsem si o tom,co by chtěly dělal až vyrostou

Více informací

Výlet na Matyldu,na Dračí lodě

Tentokrát jsme se vydali na Matylda,podívat se na Dračí lodě a zasoutěžit si. Cele dopoledne bylo plné radosti a veselí,všichni jsem si to moc užili

Více informací